اهداف تشکیل واحد معدن

واحد معدن شرکت فنی و مهندسی سیویل تونل سال 1398 در راستای انجام امور فعالیت های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، بهره برداری و نظارت بر عملیات استخراجی و اکتشافی از جمله تهیه نقشه های معدنی در کلیه مقیاس ها (زمین شناسی و توپوگرافی)، تخمین ذخیره و برآورد اقتصادی معادن، استخراج و نظارت بر عملیات استخراجی تشکیل شد و ه اکنون با تکیه بر توان فنی نیروهای کارآمد در پروژه های بزرگ استخراجی و اکتشافی معدنی کشور در حال انجام فعالیت می¬باشد.

اهداف تشکیل این سازمان به شرح زیر می باشد:

ایجاد صنایع معدنی از جمله ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی و کنسانتره و انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی،

انجام کلیه فعالیت های راه سازی معدنی و احداث راه های معدن با استفاده از تجهیزات راه سازی و ارائه خدمات مهندسی راه سازی و برآوردهای حجم عملیات جاده سازی و آسفالت و ساختمان سازی و ارائه صورت وضعیت های مربوطه احداث سینه کار، پله های معدنی، جاده های معدنی،

انجام کلیه فعالیتهای ژئوتکنیکی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی برای بخشهای دولتی و غیردولتی،

انجام کلیه عملیات تجاری اعم از خرید و فروش، مشارکت و سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی در بخش معدن

انجام کلیه کارهای فنی در شناسایی و اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی و راه اندازی معادن در داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوز لازم،

تجزیه شیمیایی و فیزیکی کلیه نمونه های کانی و کانی سنگین و ارسال آن به آزمایشگاههای داخلی و خارجی و تأسیس آزمایشگاه مربوطه و ورود دستگاه های اندازه گیری مربوطه از خارج از کشور

واردات لوازم و تجهیزات معدنکاری و استخراج معدن اعم از لوازم سبک و سنگین معدنکاری،

شرکت در مزایده ها و مناقصات معدنی و راه سازی معدنی

انجام امور ثبت محدوده های معدنی اکتشافی و بهره برداری و خرید و فروش محدوده های معدنی و مشارکت در محدوده های معدنی اکتشافی و بهره برداری معادن فلزی و غیر فلزی،

انجام خدمات مشاوره فنی و تخصصی در بخش اکتشاف، بهره برداری و استخراج معادن فلزی و غیر فلزی و صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی جهت بخشهای دولتی و خصوصی ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور،